MK - 520

MK-520

Nejmodernější aktuální řídící systém opět postavený na stejném Hardware jako MK320G. Sytém doplněn o možnost řízení tzv. Magnum komory, tj. speciální nerezová sušící komora s tlačnými rámy. Komunikace mezi personálním počítačem a PLC umístěnými v rozvaděčích sušáren je uskutečňována převážně prostřednictvím ethernetu. Linka RS 485 se používá pro Modbusovou komunikaci s frekvenčními měniči a měřidly spotřeby tepelné energie. Systém umožňuje vzdálené řízení prostřednictvím internetového připojení, a to jak pomocí klasických PC, tak i chytrých telefonů.

  • Magnum komora
  • Vzdálené řízení pomocí mobilních zařízení nebo PC
  • Frekvenční měniče