MK - 420

MK-420

Systém postavený na stejném hardware jako MK320G. Inovovaný systém umožnil řízení až 32 komor. Využíval možnost přehledně graficky analyzovat sušící proces. Vedle řízení klasické sušící komory bylo možné řídit i komoru pařící a bylo možné provádět tepelnou úpravu palet.

  • Sušící komora až 32x
  • Grafické analyzování sušícího procesu
  • Řízení komor